Termeni și condiții

 

Definiții

  1. PMT Company SRO se referă la societatea cu răspundere limitată cu sediul la Ul. Biskupa Kondého 5138/30, Dunajská Streda, Trnavský kraj 929 01, Slovacia, număr de identificare: SK2121395551.
  2. Client: O persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile sau produsele oferite de PMT Company SRO
  • c. Servicii/Produse: Se referă la serviciile sau produsele furnizate de PMT Company SRO, așa cum sunt descrise și specificate pe site-ul companiei sau în documentația însoțitoare.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

  • A. Prin utilizarea serviciilor sau produselor oferite de PMT Company SRO, clientul ia la cunostinta si accepta in totalitate termenii si conditiile prezentate aici.

Plăți și Facturare

  • A. Detalii complete privind prețurile și metodele de plată pentru servicii sau produse vor fi specificate în documentele relevante, cum ar fi facturi și oferte de la PMT Company SRO

Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

  • A. PMT Company SRO va respecta confidențialitatea și va proteja datele personale ale clientului în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Răspundere și garanții

  • A. PMT Company SRO își asumă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor și produselor sale, oferind garanții conform specificațiilor fiecărui produs sau serviciu.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

  • A. Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de serviciile, produsele și conținutul oferit de PMT Company SRO rămân în proprietatea companiei.

Litigii și jurisdicție

  • A. Orice litigiu sau neînțelegere între PMT Company SRO și client se va rezolva pe cale amiabilă sau, în caz contrar, va fi supus jurisdicției instanțelor din Trnavský kraj 929 01, Slovacia. Acești termeni și condiții pot fi modificați de către PMT Company SRO în orice moment, iar versiunea actualizată va fi disponibilă pe site-ul companiei.